Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatás
img

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink megváltozott munkaképességű ügyfelek számára
 

Szolgáltatási helyszíneink Ügyfélfogadási idő Elérhetőség Kapcsolattartó
2500 Esztergom, Dobogókői út 31/A Szerda
8.00 - 12.00
0630 392 17 37 Percze Anita
2800 Tatabánya Táncsics M. út 2/B Szerda
8.00 - 12.00
0630 821 16 54 Balogh Csilla
8248 Nemesvámos, Kisteleki út 4. Szerda
8.00 - 12.00
0630 175 53 64 Darida Hauck Cecília
4900 Fehérgyarmat, Szatmári út 11. Szerda
8.00 - 12.00
0630 384 57 03   

Egyéni tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásaink

 

1. Foglakozási rehabilitációs tanácsadás

Célja a meglévő, fejleszthető képességekre épülő rehabilitáció és munkaerő-piaci integráció elősegítése és munkába állítás; valamint a megfelelő munkahely, munkakör, és a megvalósítható képzés meghatározása.

2. Munkatanácsadás, munkaerő-piaci információ nyújtása

Célja a segítségnyújtás  a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.

3. Álláskeresési tanácsadás

Célja az elhelyezkedés segítése olyan megváltozott munkaképességű személyeknek, akik a nyílt munkaerőpiacon akarnak munkát vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges, megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal.

4. Rehabilitációs célú pályatanácsadás

Célja, hogy pályamódosítás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.

5. Pszichológiai tanácsadás

Célja, hogy segítsen feltárni a személyiségben rejlő, életvezetésből, személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó, vagy nehezítő körülményeket, segítsen a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, feldolgozásában, megoldásában, a valós önértékelés kialakításában, a valós önértékelés a kialakításában, és az egyén meglévő erőforrásainak összpontosításában a munkaerő-piaci továbblépés érdekében

6. Mentori szolgáltatás biztosítása

A szolgáltatást a megváltozott munkaképességű személyekkel közösen meghatározott célok elérése érdekében biztosítjuk. A célok elérése érdekében a mentor segíti a munkához jutást, a munkahely megtartást, figyelemmel kíséri a nyílt munkaerőpiacon megvalósuló munkapróbát, utókövetést végez.

 

 Csoportos tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatások

 

1. Foglalkozási rehabilitációs elősegítő álláskeresési technikák tréning

Az álláskeresési ismeretek elsajátításával a megváltozott munkaképességű személyt felkészítjük az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák elméletének és gyakorlatának megismerésével.

2. Képzésre történő fejlesztő felkészítés

Képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárása, egyéni kompetencia, kulcsképesség fejlesztés annak érdekében, hogy az ügyfél nagyobb eséllyel tudjon bekapcsolódni egy képzési programba.

3. Foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás

Motivációt erősítő csoportfoglalkozások,munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozások, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréningek.

 

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink megváltozott munkaképességű ügyfeleket foglalkoztatni kívánó munkaadók számára

 

1. Rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás

A szolgáltatás keretében a foglalkoztatást ösztönző munkaadói kapcsolattartás során rehabilitációs állásfeltárás valósul meg a munkaerő-piaci kereslet élénkítése érdekében az alábbi tanácsadások által: munkaerő-piaci információ nyújtása munkaadóknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott foglalkoztatási tanácsadás, atipikus foglalkoztatási tanácsadás, álláshelyek feltárása, munkaadói kapcsolatok erősítése.

2. Foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés

Felkészítjük a munkaadót a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elősegítésére az alábbi módszerek alkalmazásával: szervezet felmérése, érzékenyítő tréning, munkakörelemzés, információnyújtás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató műszaki, technikai tanácsadás.

3. Foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés

A munkát kereső megváltozott munkaképességű személyek és a számukra állást kínáló munkaadók találkozását segíti elő annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. A munkaközvetítés egyéni és csoportos közvetítés formájában valósulhat meg.